Materiales de Construcción, Vol 44, No 234 (1994)

Método cualitativo rápido para la detección de cemento aluminoso en hormigones: 1ª parte, 2ª parte


https://doi.org/10.3989/mc.1994.v44.i234.589

Gabriel Cortés Jaume
Laboratori per a la Qualitat de l’Edificació (Servei d'Arquitectura i Vivenda). Conselleria d’Obres Publiques i Ordenació del Territori. Govern Balear, Spain

Isabel Cabot Castanyer
Laboratori per a la Qualitat de l’Edificació (Servei d'Arquitectura i Vivenda). Conselleria d’Obres Publiques i Ordenació del Territori. Govern Balear, Spain

Abstract


Not available.

Full Text:


PDF


Copyright (c) 1994 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Contact us materconstrucc@ietcc.csic.es

Technical support soporte.tecnico.revistas@csic.es