Wang, Xiaoxiao, Xiangdong Shen, Hailong Wang, Chu Gao, and Tong Zhang. 2016. “Nuclear Magnetic Resonance Analysis of Freeze-Thaw Damage in Natural Pumice Concrete”. Materiales De Construcción 66 (322):e087. https://doi.org/10.3989/mc.2016.09014.